Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organizacja oddziałująca na system bezpieczeństwa państwa praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organizacja oddziałująca na system bezpieczeństwa państwa praca licencjacka

Plan pracy:

Wstęp 4
Rozdział I. Polskie cywilne służby specjalne w XX wieku 6

1.1. Polska miejscem działalności służb specjalnych w okresie „Zimnej Wojny” 6
1.2. Cywilne służby specjalne w Polsce w latach 80. i 90. XX wieku 7
1.3. Zakończenie działalności UOP 10
1.4. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – podstawy prawne 14

Rozdział II. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako jednostka w systemie bezpieczeństwa państwa 17
2.1. Współczesne pojęcie bezpieczeństwa 17
2.2. Miejsce ABW w ujęciu socjologicznym 20
2.3. Istota i rodzaje zagrożeń w literaturze przedmiotu 23
2.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom militarnym oraz niemilitarnym w państwie 28
2.5. Rola ABW w bezpieczeństwie państwa 33
2.6. Służby Unii Europejskiej współpracujące z ABW 36

Rozdział III. Zadania ABW i sposoby ich realizacji 38
3.1. Zwalczanie terroryzmu 38
3.2. Kontrwywiad 40
3.3. Ochrona informacji niejawnych 41
3.4. Przeciwdziałanie proliferacji broni masowego rażenia 42
3.5. Analiza i przetwarzanie informacje 43
3.6. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej 43
3.7. Zwalczanie korupcji 45
3.8. Wyzwania i zagrożenia dla działania ABW 47
ZAKOŃCZENIE 50
BIBLIOGRAFIA 52
SPIS TABEL 55
SPIS WYKRESÓW 55

Co zawiera praca?

 • 53 strony autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (66 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 3 Rozdziały teoretyczne
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis wykresów

     Koszyk

     Twój koszyk jest pusty.

     Dokonaj swoich pierwszych zakupów

     Cena zestawu: %bundleSum%
     Anuluj