Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Analiza i ocena regulacji podaży pieniądza w Polsce i znaczenia banku centralnego w tym zakresie praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Ekonomia:

Analiza i ocena regulacji podaży pieniądza w Polsce i znaczenia banku centralnego w tym zakresie

Plan pracy:

WSTĘP……….5

ROZDZIAŁ I
Banki i ich znaczenie na rynku pieniężnym

 • Istota pieniądza w ujęciu ekonomicznym……….7
 • Podstawowe zadania pieniądza……….12
 • Znaczenie sektora bankowego w funkcjonowaniu rynku pieniężnego……….15
 • Czynniki kreujące popyt na pieniądz w podejściu keynesistowskim……….19
 • Oddziaływanie banku centralnego w zakresie podaży pieniądza w perspektywie podejścia monetarystycznego i keynesistowskiego……….20

ROZDZIAŁ II
Narodowy Bank Polski – znaczenie w systemie bankowym  w Polsce

 • 2.1. Powstanie Narodowego Banku Polskiego oraz jego rozwój na przestrzeni lat……….23
 • 2.2. Obowiązki i obszar działalności Narodowego Banku Polskiego……….26
 • 2.3. Zaprezentowanie najważniejszych organów banku centralnego……….30
 • 2.4. Cele oraz funkcje polityki pieniężnej w ramach działalności banku centralnego……….34

ROZDZIAŁ III
Analiza i ocena skutków regulacji podaży pieniądza w ramach działania banku centralnego w Polsce

 • 3.1. Rozmiar i tempo zmian agregatów pieniężnych w Polsce……….38
 • 3.2. Wpływ banku centralnego w zakresie kreowania podaży pieniądza w wybranych latach w Polsce……….45
 • 3.3. Inne narzędzia stosowane w kreowaniu podaży pieniądza……….51
 • 3.4. Wnioski i rekomendacje……….52

ZAKOŃCZENIE……….54
BIBLIOGRAFIA……….56
SPIS TABEL……….60
SPIS RYSUNKÓW……….60

Co zawiera praca?

 • 57 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (75pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Streszczenie
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • 1 Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj