Materiały otrzymasz w 30 sekund. Bez logowania i zakładania konta.

Szukaj

Analiza i ocena wiedzy nauczycieli na temat zagrożeń w ich środowisku pracy praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Analiza i ocena wiedzy nauczycieli na temat zagrożeń w ich środowisku pracy

Plan pracy

Wstęp..........4

Rozdział 1.
Praca i zagrożenia z nią związane

 • Charakterystyka głównych czynników niebezpiecznych……….6
 • Analiza czynników szkodliwych i uciążliwych……….12
 • Problem wypadków przy pracy i w drodze do bądź z pracy……….16
 • Charakterystyka ogólna ryzyka zawodowego……….19

Rozdział 2.
Aspekty dotyczące bezpieczeństwa i jego zagrożeń w pracy nauczyciela

 • 2.1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w ujęciu prawnym……….22
 • 2.2. Zadania dyrektora placówki szkolnej w zakresie BHP……….23
 • 2.3. Działania podejmowane w obliczu wystąpienia zagrożenia bądź wypadku……….25
 • 2.4. Pierwsza pomoc przedmedyczna……….27
 • 2.5. Specyfika pracy w zawodzie nauczyciela……….28
 • 2.6. Główne zagrożenia występujące w szkole……….30
 • 2.7. Profilaktyka zagrożeń i ich konsekwencji zdrowotnych……….32
 • 2.8. Edukacja nauczycieli na temat możliwych zagrożeń i sposobów ich unikania……….37

Rozdział 3.
Metodologia badań własnych     

 • 3.1. Przedmiot i cel badań……….40
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….43
 • 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….46
 • 3.4. Charakterystyka terenu i organizacja badań……….50

Rozdział 4.
Analiza i ocena poziomu wiedzy nauczycieli na temat zagrożeń w ich miejscu pracy

 • 4.1. Charakterystyka badanej grupy……….54
 • 4.2. Wyniki badań……….56
 • 4.3. Wnioski z badań……….65

Zakończenie……….68
Bibliografia……….70
Spis tabel i wykresów……….74
Aneks……….75

Co zawiera praca?

 • 76 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (64 pozycje)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis wykresów
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj