Materiały otrzymasz w 30 sekund. Bez logowania i zakładania konta.

Szukaj

Analiza instytucjonalnych form wsparcia w pomocy postpenitencjarnej praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Resocjalizacja:

Analiza instytucjonalnych form wsparcia w pomocy postpenitencjarnej

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział I.
Wsparcie osób osadzonych po zwolnieniu z jednostek penitencjarnych

 • 1.1. Powstanie i rozwój koncepcji pomocy postpenitencjarnej……….7
 • 1.2. Specyfika otoczenia więziennego i jego wpływ na człowieka w trakcie i po odbyciu kary……….13
 • 1.3. Pomoc osobom opuszczającym zakłady karne w prawodawstwie……….19
 • 1.4. Sposoby pomocy byłym osadzonym……….24
 • 1.5. Polityka społeczna w zakresie pomocy postpenitencjarnej……….26
 • 1.6. Przebieg pomocy i przygotowanie do powrotu do społeczeństwa osadzonych……….35

Rozdział II.
Metodologia badań

 • 2.1. Cel i przedmiot badań……….42
 • 2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….44
 • 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….49
 • 2.4. Organizacja i przebieg badań……….52

Rozdział III.  
Pomoc postpenitencjarna skazanym w świetle badan własnych

 • 3.1. Charakterystyka badanej populacji……….54
 • 3.2. Wyniki badań……….58
 • 3.3. Wnioski……….73

Zakończenie……….75
Bibliografia……….77
Spis tabel……….81
Spis rysunków……….81
Załączniki……….82
Załącznik nr 1 Kwestionariusz ankiety……….82

Co zawiera praca?

 • 84 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (73 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 •  Rozdział teoretyczny
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj