Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Analiza problemu emigracji zarobkowej Polaków praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka administracja:

Analiza problemu emigracji zarobkowej Polaków

Plan pracy:

Wstęp

Rozdział I
Specyfika emigracji zarobkowej

 • 1.1 Definicja i istota emigracji zarobkowej……….5
 • 1.2. Rys historyczny zjawiska emigracji Polaków……….8
 • 1.3. Emigracje Polaków po wejściu do UE……….12
 • 1.4. Cel i podstawowe destynacje ruchów ludnościowych na Świecie……….20

Rozdział II
Konsekwencje emigracji zarobkowej Polaków w Unii Europejskiej

 • 2.1. Bariery i zagrożenia aktualnej emigracji……….32
 • 2.2. Ekonomiczne skutki migracji……….37
 • 2.3. Polityczny wymiar emigracji……….42
 • 2.4. Analiza rynku lokalnego……….45

Rozdział III
Metodologia badań własnych

 • 3.1. Przedmiot i cel badań……….48
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….52
 • 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….56

Rozdział IV
Analiza problemu emigracji zarobkowej w Polsce w świetle badań własnych

 • 4.1. Charakterystyka badanych……….65
 • 4.2.Wyniki badań……….68
 • 4.3. Wnioski z badań……….86

Zakończenie……….88
Bibliografia……….90
Literatura……….90
Akty prawne……….93
Źródła internetowe……….93
Spis tabel……….94
Spis rysunków……….95
Spis wykresów……….95
Załączniki……….96

Co zawiera praca?

 • 100 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (47 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel, rysunków, wykresów
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj