Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Analiza trudności edukacyjnych przedszkolaków i sposoby postepowania w ich zakresie w praktyce wychowawców przedszkola XYZ praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Pedagogika przedszkolna:

Analiza trudności edukacyjnych przedszkolaków i sposoby postepowania w ich zakresie w praktyce wychowawców przedszkola XYZ

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział 1
Aspekty związane z prawidłowym rozwojem dziecka w wieku przedszkolnym

 • 1.1 Definicja i charakterystyka adaptacji i trudności adaptacyjnych dzieci do przedszkola……….6
 • 1.2. Determinanty barier w adaptacji……….13
 • 1.3. Sposoby radzenia sobie z trudnościami adaptacyjnymi……….20

Rozdział 2
Przyczyny i konsekwencje trudności w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

 • 2.1.  Trudności w edukacji w ujęciu teoretycznym……….25
 • 2.2. Determinanty trudności w edukacji……….28
 • 2.3. Klasyfikacja trudności edukacyjnych……….33
 • 2.4. Formy przeciwdziałania i zwalczanie trudności……….36

Rozdział 3
Metodologia badań

 • 3.1  Przedmiot i cel badań……….41
 • 3.2. Problemy i hipotezy……….42
 • 3.3 Metody, techniki, narzędzia badawcze……….43
 • 3.4 Organizacja i przebieg badań……….45

Rozdział 4
Badania własne

 • 4.1. Charakterystyka badanej społeczności……….47
 • 4.2. Wyniki badań……….48
 • 4.3. Wnioski……….58

Zakończenie……….60
Bibliografia……….62
Wykaz tabel……….66
Wykaz rysunków……….66
Wykaz wykresów……….66
Aneks……….67

Co zawiera praca?

 • 67stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (57 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Spis wykresów
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj