Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Analiza wdrożenia systemu dystrybucji IFS w dziale handlowym firmy XYZ praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka logistyka:

Analiza wdrożenia systemu dystrybucji IFS w dziale handlowym firmy XYZ

Plan pracy:

WSTĘP……….4

ROZDZIAŁ I
DYSTRYBUCJA ORAZ JEJ ROLA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 • 1.1 Istota dystrybucji……….6
 • 1.2 Kanały dystrybucji……….10
 • 1.3 Rodzaje dystrybucji oraz jej funkcje……….14

ROZDZIAŁ II
METODOLOGIA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ          

 • 2.1 Cel i przedmiot badań……….21
 • 2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….22
 • 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….23
 • 2.4. Przebieg badania analitycznego……….24

ROZDZIAŁ III
ANALIZA SYTUACJI BIEŻĄCEJ W FIRMIE XYZ W ZAKRESIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI            

 • 3.1. Organizacja działu handlowego……….26
 • 3.2. Zasady działania systemu dystrybucji……….31
 • 3.3. Cele strategii dystrybucyjnej i działu handlowego……….36

ROZDZIAŁ IV
WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ W FIRMIE XYZ ORAZ ICH SKUTKI

 • 4.1. Cele i plan wdrożenia rozwiązań……….40
 • 4.2. Etapy i metody wdrażania……….46
 • 4.3. Analiza nowej sytuacji w strategii dystrybucji……….50
 • 4.4. Ocena wpływu rozwiązań na usprawnienie pracy……….55

Zakończenie……….60
Bibliografia……….63
Spis rysunków……….66
Spis tabel……….66

Co zawiera praca?

 • 66 strony autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych.
 • Bogatą bibliografię.
 • Aktualną literaturę.
 • Wstęp.
 • Rozdział teoretyczny.
 • Rozdział metodologiczny.
 • Rozdziały badawcze.
 • Zakończenie.
 • Spis tabel, rysunków.
 • Bibliografię.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj