Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Analiza występowania zaburzeń lękowych u dzieci w wieku przedszkolnym w praktyce nauczyciela praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Pedagogika przedszkolna:

Analiza występowania zaburzeń lękowych u dzieci w wieku przedszkolnym w praktyce nauczyciela

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział I.
Specyfika lęku i strachu

 • 1.1. Strach i lęk w ujęciu teoretycznym……….6
 • 1.2. Różnice pomiędzy strachem, a lękiem……….9
 • 1.3. Klasyfikacja lęków występujących u dzieci……….12

Rozdział II.
Najczęstsze zaburzenia lękowe występujące u dzieci w wieku przedszkolnym

 • 2.1. Zespół lęku uogólnionego……….16
 • 2.2.  Lękowe zaburzenia separacyjne (SAD) ……….18
 • 2.3. Fobie specyficzne, zespół paniki i fobia społeczna……….19
 • 2.4. Zaburzenia stresu pourazowego……….23
 • 2.5. Mutyzm wybiórczy……….24
 • 2.6. Profilaktyka i sposoby radzenia sobie z lękiem u dzieci w wieku przedszkolnym……….26

Rozdział III.
Metodologia badań własnych     

 • 3.1. Cel i przedmiot badań……….31
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….32
 • 3.3. Metody i techniki badań     ……….35
 • 3.4. Organizacja i przebieg badań……….38

Rozdział IV.
Zaburzenia lękowe u dzieci w wieku przedszkolnym w praktyce nauczycieli przedszkola

 • 4.1. Charakterystyka badanych……….41
 • 4.2. Wyniki badań……….43
 • 4.3. Wnioski……….54

Zakończenie……….57
Bibliografia
……….59
Spis tabel
……….62
Spis wykresów
……….62
Załączniki
……….63

 Co zawiera praca?

 • 65 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bibliografię (61 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis wykresów
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj