Materiały otrzymasz w 30 sekund. Bez logowania i zakładania konta.

Szukaj

Ocena funkcjonowania, poziomu współpracy i wymagania współczesnych rodziców wobec edukacji przedszkolnej praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Pedagogika przedszkolna:

Ocena funkcjonowania, poziomu współpracy i wymagania współczesnych rodziców wobec edukacji przedszkolnej

Plan pracy:

WSTĘP……….4

ROZDZIAŁ I
Przedszkole i jego rola w systemie edukacji

 • 1.1. Charakterystyka placówki przedszkolnej……….6
 • 1.2. Klasyfikacja przedszkoli……….9
 • 1.3. Znaczenie i podstawowe funkcje przedszkola……….12
 • 1.4. Program nauczania w przedszkolu……….14
 • 1.5. Identyfikacja potrzeb i umiejętności rozwojowych dziecka……….18

ROZDZIAŁ II
Wpływ środowiska przedszkolnego i rodziny na proces adaptacji w przedszkolu

 • 2.1. Charakterystyka pojęcia adaptacji……….23
 • 2.2. Wpływ rodziny na przygotowanie dziecka do edukacji przedszkolnej……….29
 • 2.3. Specyfika przedszkola jako środowiska wychowawczego……….36
 • 2.4. Znaczenie relacji rodzice-przedszkole w zakresie wychowania i adaptacji dziecka……….38

ROZDZIAŁ III
Metodologia badań własnych

 • 3.1. Przedmiot i cel badań……….42
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….45
 • 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….49
 • 3.4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji……….53
 • 3.5. Organizacja i przebieg badań……….54

ROZDZIAŁ IV
Analiza oczekiwań rodziców względem edukacji przedszkolnej w świetle badań własnych

 • 4.1. Charakterystyka badanych……….56
 • 4.2. Wyniki badań własnych……….56
 • 4.3. Wnioski i weryfikacja hipotez……….68

ZAKOŃCZENIE……….72
BIBLIOGRAFIA……….74
SPIS TABEL……….77
SPIS RYSUNKÓW……….77
SPIS WYKRESÓW……….77
ANEKS……….78

Co zawiera praca?

 • 79 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (59 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Spis wykresów
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj