Materiały otrzymasz w 30 sekund. Bez logowania i zakładania konta.

Szukaj

Ocena poziomu bezpieczeństwa i sposobów zwalczania jego zagrożeń w opinii uczniów Gimnazjum XYZ praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Ocena poziomu bezpieczeństwa i sposobów zwalczania jego zagrożeń w opinii uczniów Gimnazjum XYZ

Plan pracy:

Wstęp
Rozdział I
Istota i znaczenie bezpieczeństwa w życiu człowieka

 • 1.1.Definicja bezpieczeństwa w literaturze……….5
 • 1.2.Rys historyczny bezpieczeństwa……….6
 • 1.3. Klasyfikacja bezpieczeństwa……….10
 • 1.4. Specyfika szkoły z perspektywy bezpieczeństwa……….14
 • 1.5. Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa w szkole……….16
 • 1.6. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa w szkole……….19
 • 1.7. Niwelowanie i redukcja głównych zagrożeń bezpieczeństwa w szkole……….21

Rozdział II
Metodologia badań własnych

 • 2.1. Przedmiot i cel badań……….25
 • 2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….27
 • 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….31
 • 2.4. Organizacja i przebieg badań……….35

Rozdział III
Ocena poziomu bezpieczeństwa i sposobów zwalczania jego zagrożeń w opinii uczniów gimnazjum xyx

 • 3.1. Charakterystyka badanej grupy……….37
 • 3.2. Wyniki badań……….37
 • 3.3. Wnioski i podsumowanie……….47

Zakończenie……….49
Bibliografia……….50
Akty prawne……….50
Literatura……….50
Źródła internetowe……….52
Załączniki……….53
Załącznik nr 1 Ankieta……….53
Załącznik nr 2 Spis tabel i rysunków……….56

Co zawiera praca?

 • 60 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (47 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • Rozdział teoretyczny
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel, rysunków
 • Ankietę

Nasza najnowsza kolekcja

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów