Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Problem mobbingu i jego wpływ na motywacje do pracy praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Zarządzanie:

Problem mobbingu i jego wpływ na motywacje do pracy

Plan pracy:

WSTĘP……….4

ROZDZIAŁ I
Charakterystyka pracy zawodowej człowieka i elementy z nią związane

 • 1.1. Definicja pracy zawodowej……….6
 • 1.2. Praca w ujęciu filozoficznym……….9
 • 1.3. Praca zawodowa i jej funkcje oraz znaczenie ekonomiczne……….13
 • 1.4. Determinanty powodujące wzrost motywacji do pracy……….18
 • 1.5. Inne czynniki motywujące do pracy……….21

ROZDZIAŁ II
SPECYFIKA MOBBINGU JAKO NEGATYWNEGO ZJAWISKA W MIEJSCU PRACY

 • 2.1. Charakterystyka i klasyfikacja patologii……….23
 • 2.2. Charakterystyka zjawiska mobbingu……….29
 • 2.3. Podział i determinanty mobbingu……….33
 • 2.4. Zwalczanie i przeciwdziałanie mobbingu……….36
 • 2.5. Dane statystyczne dotyczące zjawiska mobbingu……….40

ROZDZIAŁ III
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

 • 3.1. Przedmiot i cele badań……….47
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….48
 • 3.3. Metody techniki i narzędzia badawcze……….49
 • 3.4. Organizacja i przebieg badań……….50

ROZDZIAŁ IV
PROBLEM MOBBINGU W MIEJSCU PRACY W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH      

 • 4.1. Wyniki badań własnych……….52
 • 4.2. Wnioski……….61

Zakończenie……….64
Bibliografia……….65
Spis tabel……….67
Spis rysunków……….67
Załączniku numer 1. Kwestionariusz ankiety……….68

Co zawiera praca?

 • 69 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (29  pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj