Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Problem przemocy wobec dzieci w świetle badań przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy XYZ praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Resocjalizacja:

Problem przemocy wobec dzieci w świetle badań przeprowadzonych w Gminnym Ośrodku Pomocy XYZ

Plan pracy:

Wstęp 2
Rozdział I. 2
Specyfika problemu przemocy w rodzinie 2

1.1. Definicja i charakterystyka problemu przemocy w rodzinie 2
1.2. Rodzina jako środowisko wychowawcze 5
1.3. Uwarunkowania przemocy w rodzinie 10
1.4. Działania związane ze zwalczaniem problemu przemocy w rodzinie 12
1.5. Formy pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 21

Rozdział II. Metodologia badań własnych 27

2.1. Przedmiot i cel badań 27
2.2. Problemy badawcze 27
2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 28
2.4. Organizacja i przebieg badań 29

Rozdział III. Analiza wyników badań własnych 32

3.1. Przejawy przemocy w stosunku do dzieci obserwowane na terenie gminy XYZ 32
3.2. Wyniki badań własnych 40
3.3. Pomoc udzielana ofiarom przemocy domowej przez GOPS w XYZ 48
3.4. Wnioski 50
Zakończenie 53
Bibliografia: 54
Spis tabel 57
Spis wykresów 57
Aneks 58

Co zawiera praca?

• 63 strony autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
• Bogatą bibliografię (40 pozycji)
• Aktualną literaturę
• Wstęp
• Rozdział teoretyczny
• Rozdział metodologiczny
• Rozdział badawczy
• Zakończenie
• Bibliografię
• Spis tabel
• Spis wykresów
• Ankietę

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów

   Cena zestawu: %bundleSum%
   Anuluj