Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Regulamin

Poniższy regulamin ma na celu określenie zasad, stanowiących podstawy prawne do korzystania z usług serwisu (www.sklep.magister-na-5.pl) określanego jako Zleceniobiorca oraz przedstawienie zobowiązań Użytkownika (Klienta) zwanego Zleceniodawcą. Regulamin na celu zapewnienie stronom pełnego zrozumienia w celu osiągnięcia satysfakcjonującej i bezkonfliktowej współpracy.

Sklep internetowy Magister na 5, działający pod adresem internetowym http://sklep.magisterna5.pl prowadzony jest przez firmę Michał Fliszewski, 15-139 Białystok, Ul. Syczewskiego 8/10. NIP 7191536932, Regon: 366364098

§ 1. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Magister na 5 to miejsce, gdzie publikowane są porady dotyczące procesu przygotowania i obrony prac dyplomowych. Autor dołożył wszelkich starań, żeby treści były jak najwyższej jakości, poparte merytoryczną wiedzą i doświadczeniem. Jednak, że nie wszystkie rozwiązania i porady są tak samo skuteczne dla każdego, dlatego przed wprowadzeniem ich w życie powinny być szczegółowo analizowane.
 2. Treści wpisów publikowanych na niniejszym blogu są osobistymi poglądami Autora i nie stanowią rekomendacji jakichkolwiek działań w rozumieniu przepisów prawa i osoby wykorzystujące informacje opisane na blogu robią to wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność.

§ 2. Komentarze

1. Zachęcam do komentowania artykułów i przedstawiania swojego punktu widzenia na daną sprawę. Jednak, aby to miejsce stanowiło dla czytelników pewną wartość, będą usuwane lub moderowane komentarze które:

 • są obraźliwe zarówno w stosunku do autora wpisów jak i do innych czytelników,
 • są sprzeczne z polskim prawem lub zasadami współżycia społecznego,
 • są wulgarne lub obsceniczne,
 • naruszają prawa osób trzecich (pomówienie, podanie adresu osoby),
 • Są złośliwe i ich jedynym celem jest obrażenie autora lub lub innego komentatora,
 • Są niezwiązane z tematem wpisu,
 • Są spamem. Za spam będzie uznawane podawanie linków do swoich stron, podpisywanie się adresem www, dodawanie adresu strony pod komentarzem,

2. Odpowiedzialność za treść wpisu na Forum lub pod artykułem ponosi wyłącznie użytkownik.

§ 3. Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z serwisu przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Regulamin korzystania z materiałów

§ 1. Zasady ogólne

 1. Serwis Magister na 5 przygotowuje wzory prac dyplomowych, zaliczeniowych oraz wszystkich innych, na indywidualne zlecenie klientów, zgodnie z ich wytycznymi.
 2. Zlecenia realizowane są zawsze zgodnie z wytycznymi i sugestiami Zleceniodawcy.
 3. Każdy materiał, który został przygotowany przez Serwis Magister na 5 i przekazany dla Klient ma charakter informacyjny i stanowi jedynie wzór, przykład, bazę wyjściową która może posłużyć do napisania własnej pracy dyplomowej, opracowania naukowego lub innej samodzielnej pracy.
 4. Serwis Magister na 5 nie zajmuje się realizują prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, zaliczeniowych, lub innych prac naukowych. Serwis Magister na 5 przygotowuje wyłącznie wzory takich prac, które mogą być przydatne podczas przygotowywania własnej pracy. Otrzymane materiały mogą być używane wyłączenie w sposób nienaruszający prawa a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. Kodeksu Karnego.
 5. Serwis Magister na 5 nie ponosi odpowiedzialności za klienta, który wykorzysta otrzymane materiały edukacyjne w sposób który narusza polskie prawo.
 6. Serwis Magister na 5 przygotowuje materiały edukacyjne zgodnie z zamówieniem klienta. Bezwzględne nie mogą one zostać przedstawione przez zamawiającego osobom trzecim, jako materiały własne Klienta. Gdy zajdzie podejrzenie że takie działanie miały miejsce, współpraca ze zleceniodawcą zostanie zakończona w trybie natychmiastowym, natomiast pieniądze wpłacone za zrealizowaną część zlecenia nie podlegają zwrotowi.
 7. Serwis Magister na 5 wykonuje wszystkie usługi zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszystkie teksty i konsultacje będące wynikiem realizacji usług przez Magister na 5 mają wyłącznie charakter dydaktyczny i informacyjny. Magister na 5 nie ponosi odpowiedzialności oraz nie wyraża zgody na niewłaściwe wykorzystanie jakichkolwiek informacji w formie pisemnej, ustnej lub zapisanej na jakimkolwiek nośniku danych przekazanych klientowi, a w szczególności niezgodne z przepisami Ustawy o prawach autorskich oraz art. 233 i art. 272 Kodeksu Karnego.
 8. Wszystkie materiały naukowe przygotowane przez Serwis Magister na 5 stanowią jedynie pomoc, wzór, materiał wyjściowy pomocny przy samodzielnym przygotowaniu pracy dyplomowej, zaliczeniowej, lub innej o charakterze naukowym.
 9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, badań oraz wszystkich innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego.
 10. W przypadku zamówienia usługi formatowanie technicznego, autor wyraża zgodę na sformatowanie techniczne swojej pracy według swoich wskazówek.
 11. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu kontaktowania się w sprawach, które dotyczą realizowanego zlecenia i wymiany informacji. Serwis Magister na 5 nigdy nie udostępnia, jak również nie przekazuje trzecim osobom danych osobowych zebranych od swoich Klientów.
 12. Informacje o zleceniach realizowanych dla klientów, nie są nigdzie udostępniane ani publikowane. Przechowywane są wyłącznie do celów fiskalnych, w okresie wymaganym ustawowo a następnie usuwane z serwera.

§ 2. Zapytania i realizacja zlecenia

 1. Zamawiający składa zapytanie drogą telefoniczną, mailową lub poprzez formularz na stronie internetowej.
 2. Na podstawie złożonego zapytania Serwis magister na 5 dokonuje wyceny zlecanego opracowania w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku mało precyzyjnych informacji, Serwis magister na 5 może poprosić o podanie większej ilości wytycznych.
 3. Zamawiający składa zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej www.sklep.magisterna5.pl, lub poprzez formularz zamówienia.
 4. Złożenie zamówienia jest również możliwe telefonicznie, jednakże warunki ustalone podczas rozmowy, muszą zostać potwierdzone za pomocą wiadomości elektronicznej.
 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Zamawiającego na adres korespondencji elektronicznej serwisu formularza zamówienia lub wiadomości email.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest wpłata zaliczki na konto wskazane przez Serwis Magister na 5. Wysokość zaliczki zostanie ustalona z klientem indywidualnie, ale nie przekroczy 25% wartości zamówienia. Wpłacona kwota zaliczki zostanie odjęta od całkowitej kwoty należnej.
 2. Serwis Magister na 5 zapewnia możliwość rozliczenia zamówień w ratach. Wysokość, liczba rat oraz czas spłaty są zawsze ustalane z klientem indywidualnie. Kwota zaliczki zostaje odliczona od kwoty ostatniej raty.
 3. Serwis zajmuje się zebraniem wytycznych od Klienta w celu prawidłowej realizacji zamówienia. W tym celu wysyła zapytania do klienta przed wysłaniem zaliczki, zaś po wysłaniu zaliczki wysyła do Klienta formularz zamówienia, którego celem jest zebranie wszystkich informacji, których Klient nie przekazał Serwisowi do momentu wpłaty zaliczki. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady tekstu wynikające z nieprzekazania wytycznych przez Klienta.
 4. Po uzgodnieniu zakresu zamówienia realizacja usługi odbywa się zgodnie z etapami, które zostały ustalone indywidualnie z Zamawiającym.
 5. Jakiekolwiek zmiany w harmonogramie mogą mieć miejsce po ustaleniu z Zamawiającym, wszystkie ustalenia następują poprzez wysłanie maila z taką informacją.
 6. Odbiór zrealizowanych materiałów naukowych przez Zamawiającego następuje za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
 7. Serwis Magister na 5 na życzenie zamawiającego umożliwia zawarcie umowę handlową w formie pisemnej.
 8. Istnieje możliwość odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 24 godzin od przesłania zlecenia
 9. W przypadku zleceń pilnych odstąpienie od umowy jest możliwe w ciągu 2 godzin od momentu zawarcia umowy
 10. Punty 8 i 9 dotyczą również odstąpienia od umów w zakresie korepetycji i konsultacji.
 11. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie maila z taką informacją na adres magisterna5@magisterna5.pl
 12. Odstąpienie od umowy zlecenia po rozpoczęciu jego realizacji będzie wiązać się z koniecznością uregulowania wyliczonej przez serwis kwoty adekwatnej do wykonanej pracy

§ 4. Cena

 1. Koszt realizacji zlecenia zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od oczekiwań klienta, tematu pracy, ilości stron oraz terminu w jakim dane opracowanie ma zostać wykonane. Koszt danego opracowania jest szczegółowo ustalany pomiędzy Stronami.
 2. Koszt realizacji zamówienia obejmuje:
  a. Napisanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, z uwzględnionych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów.
  b. Formatowanie techniczne obejmujące miedzy innymi: strona tytułowa opracowania, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy.
  c. Przygotowanie tekstu w oparciu o standardowe lub indywidualne wymagania i wytyczne przesłane przez Zamawiającego.
  d. Poprawki w tekście.

§ 5. Reklamacje

 1. Reklamacje w napisanych przez Serwis Magister na 5 tekstach wykonywane są bezpłatnie, na bieżąco w okresie realizacji zlecenia oraz do 180 dni od daty przesłania materiału do Zamawiającego o ile nie wiążą się z diametralną zmianą planu i tematu pracy.
 2. Poprawki są nanoszone w ciągu 21 dni roboczych od zgłoszenia przez klienta ewentualnych uwag.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące zamówienia informujące o wadach produktu klient zobowiązuje się przesłać w formie elektronicznej (e-mail oraz załączniki w formie skanów lub zdjęć).
 4. Dodatkowa opłata jest pobierana za poprawki, które:
  a. wymagają dopisanie nowego tekstu, zwiększającego zakres prac Serwisu.
  b. związane są ze zmianą planu prac oraz jej fundamentalnych założeń, powodujących konieczność usunięcia znacznej części pracy i/lub konieczność dopisania w to miejsce nowego tekstu.
 5. Rozszerzenie zamówienia lub zmiana jego strukturę na życzenie klienta, podlega dodatkowej opłacie wycenianej indywidualnie.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Materiały i opracowania zamówione w serwisie Magister na 5 są przygotowywane na indywidualne zamówienie i jednorazowo.
 2. Administrator Serwisu Magister na 5 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści powyższego regulaminu w dowolnym czasie oraz w dowolnym zakresie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
 4. Ewentualne powstałe spory wynikające ze współpracy strony w pierwszej kolejności zobowiązują się do rozstrzygania polubownego z satysfakcją obu stron.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.

Regulamin płatnych materiałów

 1. Serwis Magister na 5, prowadzi także sprzedaż materiałów edukacyjnych oraz szkoleń pomocnych w procesie tworzenia pracy licencjackiej lub magisterskiej
 2. Zamówienia w serwisie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 3. W przypadku Produktów Elektronicznych jedyną formą dostawy jest wiadomość e-mail zawierająca odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie. Dostawa w formie wiadomości e-mail jest bezpłatna.
 4. Jedyną metodą płatności dostępną w Sklepie jest płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą Visa lub Master Card.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia , na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia. W przypadku zakupu Produktu Elektronicznego, w treści potwierdzenia zamówienia znajdować będzie się odnośnik pozwalający Klientowi uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub pobrać zakupiony Produkt Elektroniczny na własne urządzenie.
 6. W przypadku Produktu Elektronicznego, jeśli Klient nie może uzyskać dostęp do zakupionego Produktu Elektronicznego lub nie może pobrać na własne urządzenie zakupionego Produktu Elektronicznego przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej skontaktować się drogą mailowa (magisterna5@magisterna5.pl) ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 7. Biuro obsługi klienta znajduje się w siedzibie firmy, ul. Syczewskiego 8/10, 15-158 Białystok.
 8. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych Produktów.
 9. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wiadomość e-mail wysłana na adres magisterna5@magisterna5.pl).
 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj