Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Wpływ czynników wywołujących stres na poziom bezpieczeństwa polskich żołnierzy praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Wpływ czynników wywołujących stres na poziom bezpieczeństwa polskich żołnierzy

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział 1.
Definicja i specyfika stresu

 • Przegląd definicji oraz koncepcji stresu……….6
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem……….15
 • Stres jako zjawisko dotykające żołnierzy zawodowych……….19
 • Działania z zakresu pomocy psychologicznej w misjach wojskowych……….27

Rozdział 2
Teoretyczne aspekty wojskowych misji zagranicznych

 • 2.1. Charakterystyka wojskowych misji zagranicznych……….31
 • 2.2. Udział żołnierzy polskich w misjach poza granicami kraju……….33
 • 2.3. Przebieg i organizacja szkolenia żołnierzy do pełnienia misji zagranicznych……….35

Rozdział 3
Metodologia badań własnych     

 • 3.1. Przedmiot i cel badań……….39
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….39
 • 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….41
 • 3.4. Organizacja i przebieg badań……….43

Rozdział 4
Analiza i ocena czynników stresogennych i ich wpływu na bezpieczeństwo żołnierzy w świetle badań własnych

 • 4.1. Charakterystyka grupy badawczej……….44
 • 4.2. Wyniki badań……….44

Zakończenie……….62
Spis rysunków……….68
Spis tabel……….68
Spis wykresów……….68
Załączniki: ……….70
Załącznik 1.Kwestionariusz ankiety……….70

Co zawiera praca?

 • 71 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (63 pozycje)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis rysunków
 • Spis tabel
 • Spis wykresów
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj