Materiały otrzymasz w 30 sekund. Bez logowania i zakładania konta.

Szukaj

Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy Polski praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Zarządzanie:

Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój gospodarczy Polski

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział I.
Determinanty rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 • 1.1. Ogólna definicja sektora oraz jego właściwości……….7
 • 1.2.Organizacja sektora MSP……….9
 • 1.3. Działalność przedsiębiorstw z perspektywy prawnej……….10
 • 1.4. Źródła finansowania przedsiębiorstw należących do sektora MSP……….13
 • 1.5.Kapitały wnoszone do przedsiębiorstwa-własne i obce……….16
 • 1.6. Dostępność źródeł finansowania dla małych przedsiębiorstw……….23
 • 1.7. Konkurencja jako szansa oraz bariera rozwoju MSP……….24

Rozdział II.
Metodologia badań

 • 2.1. Przedmiot i cel badań……….27
 • 2.2. Problemy i hipotezy badawcze……….29
 • 2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….31
 • 2.4. Organizacja i przebieg badań……….34

Rozdział III.
Prezentacja danych statystycznych dotyczących MSP w Polsce

 • 3.1. Struktura przedsiębiorstw w Polsce……….36
 • 3.2. Dynamika rozowju przedsiębiorstw w Polsce na przestrzeni ostatnich lat……….39
 • 3.3. Stan sektora MSP w poszczególnych województwach w Polsce……….43

Rozdział IV.
 Analiza znaczenia sektora MSP w zakresie rozwoju gospodarczego Polski

 • 4.1.Uczestnictwo MSP w produkcji PKB……….52
 • 4.2.Rola MSP w zakresie powstawania nowych miejsc pracy……….55
 • 4.3. Analiza wybranych aspektów związanych ze znaczeniem sektora MSP w Polsce……….59

Zakończenie……….70
Bibliografia……….72
Spis tabel……….76
Spis rysunków……….76
Spis wykresów……….76

Co zawiera praca?

 • 75 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (59 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Spis wykresów

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj