Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Wymagania współczesnych rodziców wobec nauczyciela przedszkola praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Pedagogika przedszkolna:

Wymagania współczesnych rodziców wobec nauczyciela przedszkola

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział I
Przedszkole jako pierwszy etap edukacji

 • 1.1. Charakterystyka wychowania przedszkolnego……….6
 • 1.2. Podział placówek przedszkolnych……….8
 • 1.3. Rola i znaczenie placówek przedszkolnych……….9

Rozdział II
Nauczyciel przedszkola i jego charakterystyka        

 • 2.1. Zdefiniowanie nauczyciela przedszkola……….17
 • 2.2. Najważniejsze obowiązki nauczyciela wychowania przedszkolnego……….20
 • 2.3 Specyfika predyspozycji do pracy w charakterze nauczyciela przedszkolnego……….25
 • 2.4. Aspekty prawne związane z zawodem nauczyciela przedszkolnego……….31
 • 2.5. Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami……….33

Rozdział III   
Metodologia badań własnych           

 • 3.1. Przedmiot i cel badań……….35
 • 3.2. Problemy i hipotezy badawcze……….37
 • 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….39
 • 3.4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji……….43
 • 3.5. Organizacja i przebieg badań……….44

Rozdział IV   
Wymagania współczesnych rodziców wobec nauczyciela przedszkola      

 • 4.1. Charakterystyka badanej grupy……….46
 • 4.2. Wyniki badań……….49
 • 4.3. Wnioski……….60

Zakończenie……….65
Bibliografia……….66
Spis tabel……….69
Spis rysunków……….69
Spis wykresów……….69
Załączniki……….70

Co zawiera praca?

 • 72 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (44 pozycje)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Spis wykresów
 • Ankietę

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj