Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Znaczenie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej XYZ praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Pedagogika wczesnoszkolna:

Znaczenie gier i zabaw dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej na przykładzie Szkoły Podstawowej XYZ

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział 1,
Specyfika rozwoju dziecka w okresie wczesnoszkolnym

 • 1.1. Rozwój społeczny i emocjonalny……….7
 • 1.2. Rozwój fizyczny……….14
 • 1.3. Rozwój umysłowy……….16

Rozdział 2.
Znaczenie gier i zabaw we wsparciu edukacji

 • 2.1. Definicje i rodzaje gier i zabaw w świetle literatury przedmiotu……….20
 • 2.2.  Gry i zabawy, jako wsparcie edukacji wczesnoszkolnej……….26
 • 2.3. Program nauczania, a gry i zabawy……….29
 • 2.4. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, a stosowanie gier i zabaw……….34
 • 2.5. Bariery w praktykowaniu gier i zabaw jako wsparcia dydaktycznego……….36

Rozdział 3.
Metodologia badań

 • 3.1. Przedmiot i cel badań……….39
 • 3.2. Problemy badawcze……….41
 • 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….43
 • 3.4 Charakterystyka badanych……….45

Rozdział 4.
Badania własne 

 • 4.1.Wyniki badań własnych……….51     
 • 4.2 Wnioski i rekomendacje……….67

Zakończenie……….70
Bibliografia……….72
Wykaz tabel……….76
Wykaz rysunków……….76
Aneks……….77

Co zawiera praca?

 • 75 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (71 pozycji)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • Spis tabel
 • Spis rysunków
 • Kwestionariusz wywiadu

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj