Materiały w 60 sekund na Twoim mailu || Satysfakcja Albo Zwrot Pieniędzy

Szukaj

Znaczenie świetlicy szkolnej w zakresie wsparcia opieki i wychowania dziecka w opinii rodziców i nauczycieli i ich oczekiwania względem przebiegającej współpracy praca licencjacka

107.00 zł

Praca licencjacka Pedagogika:

Znaczenie świetlicy szkolnej w zakresie wsparcia opieki i wychowania dziecka w opinii rodziców i nauczycieli i ich oczekiwania względem przebiegającej współpracy

Plan pracy:

Wstęp……….4

Rozdział 1
Teoretyczne aspekty dotyczące funkcjonowania szkoły

 • 1.1. Rola szkoły w wychowaniu człowieka……….7
 • 1.2. Rola szkoły w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem……….11
 • 1.3. Podstawowe cele i funkcje placówki szkolnej……….14

Rozdział 2
Szkoła i jej zadania w zakresie organizacji opieki……….17

 • 2.1. Realizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły za pośrednictwem świetlicy szkolnej……….17
 • 2.2. Ogniwa i podmioty szkoły w zakresie realizacji pracy opiekuńczej……….20
 • 2.3. Znaczenie rodzica w właściwej realizacji pracy opiekuńczej świetlicy szkolnej……….24

Rozdział 3
Metodologia badań własnych 

 • 3.1. Przedmiot i cele badań własnych……….30
 • 3.2. Problemy badawcze……….32
 • 3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….36
 • 3.4. Organizacja i przebieg badań……….40

Rozdział 4
Analiza roli świetlicy szkolnej w zakresie wsparcia opieki i wychowania dziecka w opinii rodziców i nauczycieli i ich oczekiwania względem przebiegającej współpracy……….41

 • 4.1. Analiza wyników badań przeprowadzonych w grupie rodziców……….41
 • 4.2. Analiza wyników badań przeprowadzonych w grupie nauczycieli……….52
 • 4.3. Wnioski i rekomendacje……….66

Zakończenie……….70
Bibliografia……….73
Aneks……….75

Co zawiera praca?

 • 78 stron autorskiego tekstu i materiałów dodatkowych
 • Bogatą bibliografię (42 pozycje)
 • Aktualną literaturę
 • Wstęp
 • 2 Rozdziały teoretyczne
 • Rozdział metodologiczny
 • Rozdział badawczy
 • Zakończenie
 • Bibliografię
 • 2 Ankiety

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj